Research Associates


Dr. Yongliang Wang, PhD
E-mail: yongliang.wang.1@outlook.com

Graduate Students


Sahar Alousi, MSc.
PhD Student
E-mail: sahar.alousi@gmail.com

Rita Lam, BSc.
MASc Student
E-mail: rita519@outlook.com

Li Tao, BASc.
MASc Student
E-mail: taoli971227@gmail.com

Undergraduate Students


James Fowler
E-mail: jdefowler@gmail.com

Maia Finch
E-mail: maiafinch01@gmail.com

Hawraa Rashidi
E-mail: h.rashidi912@gmail.com

Enrique Calderon
E-mail: cadet.calderon@gmail.com

Michael Zhao
E-mail: mzhao002@student.ubc.ca

Josh Anderson
E-mail: joshanderman012@gmail.com

Laboratory Technician


Research Assistant


Sormeh Ahmadi
E-mail: sormeh99@gmail.com

Previous Lab Members


Neda Khoshkhati
E-mail: nkhoshkhati@gmail.com

Aarushi Sehgal
E-mail: aarushisehgal98@gmail.com

Diana Youssefian
E-mail: dsahzabi@gmail.com

Mathias Labonte
E-mail: mathias.labonte@gmail.com

Gabrielle Mendler
E-mail: gabriellemendler@gmail.com

Fahmid Chowdhury
E-mail: fahmid1910@live.com

Faizan Khalid
E-mail: fazidashz@gmail.com